Available in

 • Na Xemena Bar Table

  Na Xemena Bar Table

 • Na Xemena Es Cana Stool

  Na Xemena Es Cana Stool

 • Na Xemena Tagomago Stool

  Na Xemena Tagomago Stool

 • Na Xemena Yondal Bench

  Na Xemena Yondal Bench

 • Na Xemena Conta Armchair

  Na Xemena Conta Armchair

 • Na Xemena Salada Chair

  Na Xemena Salada Chair

 • Na Xemena Pada High Table

  Na Xemena Pada High Table

 • Na Xemena Pada Low Table

  Na Xemena Pada Low Table

 • Na Xemena Side Table

  Na Xemena Side Table

 • Na Xemena Modular Pouf

  Na Xemena Modular Pouf

 • Na Xemena Modular Sofa 6

  Na Xemena Modular Sofa 6

 • Na Xemena Modular Sofa 4

  Na Xemena Modular Sofa 4

 • Na Xemena Modular Sofa 3

  Na Xemena Modular Sofa 3

 • Na Xemena Modular Sofa 2

  Na Xemena Modular Sofa 2

 • Na Xemena Modular Sofa 1

  Na Xemena Modular Sofa 1

 • Na Xemena Pouf

  Na Xemena Pouf

 • Na Xemena XL Sofa

  Na Xemena XL Sofa

 • Na Xemena Sofa

  Na Xemena Sofa

 • Na Xemena Armchair

  Na Xemena Armchair

 • Na Xemena Pada Low Table for Chaiselongue

  Na Xemena Pada Low Table for Chaiselongue

 • Na Xemena Es Cavallet Double Chaiselongue

  Na Xemena Es Cavallet Double Chaiselongue

 • Na Xemena Es Cavallet Chaiselongue

  Na Xemena Es Cavallet Chaiselongue

 • Na Xemena Chaiselongue

  Na Xemena Chaiselongue

Material

 • Aluminium